POWRÓT

Rachunek Prawdopodobieństwa - semestr zimowy 2016/2017

WYKŁAD:
dr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
wtorek godz. 13.45, aula B
czwartek godz. 10.00, aula B

ĆWICZENIA:
dr Sylwia Antoniuk
wtorek godz. 15.30, A2-22
czwartek godz. 13.45, A2-10

dr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
czwartek godz. 11.45, A2-1

ZASADY ZALICZENIA

KOLKOWIUM/EGZAMIN POPRAWKOWY
Dla osób, które chcą poprawić co najwyżej dwa testy, poprawa wybranych testów odbędzie się: 9 marca 2018 (piątek), godz. 8.25-11.30, AULA B
Osoby, które chcą poprawiać wszystkie 3 testy będą pisać TEST1 i TEST2 9 marca 2018 (piątek)
i jeśli uzyskają ZALICZENIE będą pisać TEST3: 23 marca (piątek), godz. 10.00-11.30, A2-23.


Materiały do powtórek (na testach poprawkowych NIE BĘDZIE pytań dotyczących dowodów):
zagadnienia na test1
zagadnienia na test2
zagadnienia na test3

oficjalna ściąga test2
oficjalna ściąga test3

MATERIAŁY DO WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ:
UWAGA: jest to tylko szkic notatek z wykładów - nie zawiera uzasadnień, rozwiązań przykładów i dowodów, których znajomosć jest wymagana na testach.

1. Wstęp
1.0. Kilka słów na początek
1.1. Prawdopodobieństwo klasyczne

01DRAP: Zadania do rozdziału: 1.1


2. Aksjomatyczne ujęcie prawdopodobieństwa
2.0. Wstęp
2.1. Zdarzenia
2.2. Prawdopodobieństwo
2.3. Przykłady przestrzeni probabilistycznych

02DRAP: Zadania do rozdziału: 2.0,2.1 i 2.2
03DRAP: Zadania do rozdziału: 2.3


3. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
3.1. Prawdopodobieństwo warunkowe
3.2. Niezależność zdarzeń
3.3. Ciągi niezależnych eksperymentów

04DRAP: Zadania do rozdziału: 3.1
05DRAP: Zadania do rozdziału: 3.2 i 3.3


4. Zmienne losowe
4.0. Rozkłady zmiennych losowych, dystrybuanta
4.1. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe
4.2. Słynne rozkłady
4.3. Funkcje zmiennych losowych
4.4. Momenty zmiennych losowych
4.5. Momenty zmiennych losowych o słynnych rozkładach

06DRAP: Zadania do rozdziału: 4.0
07DRAP: Zadania do rozdziału: 4.1
08DRAP: Zadania do rozdziału: 4.3
09DRAP: Zadania do rozdziałów: 4.4 i 4.5


5. Rozkłady łączne
5.0. Definicje
5.1. Niezależność zmiennych losowych i sploty
5.2. Momenty rozkładów łącznych
5.3. Rozkłady warunkowe i warunkowa wartość oczekiwana

10DRAP: Zadania do rozdziałów: 5.0 i 5.1 (część 1)
11DRAP: Zadania do rozdziałów: 5.0 i 5.1 (część 2)
12DRAP: Zadania do rozdziału: 5.2
13DRAP: Zadania do rozdziału: 5.3


6. Twierdzenia graniczne
6.0. Nierówności
6.1. Prawa wielkich liczb
6.2. Centralne twierdzenie graniczne
tablica z rozkładem normalnym

14DRAP: Zadania do rozdziału: 6.0. 6.1 i 6.2


7. Funkcje tworzące i charakterystyczne
7.0. Funkcje tworzące
7.1. Funkcje tworzące momenty
7.2. Funkcje charakterystyczne

15DRAP: Zadania do rozdziału: 7.0 i 7.1