POWRÓT

Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa - semestr letni 2017/2018

materiały na stronie prof. Rucińskiego

sylabus/zasady zaliczenia

oficjalna sciaga na tescie 3 i kolokwium poprawkowym

ZADANIA:
01. Prawdopodobieństwo klasyczne (27.02.2018)
02. Definicja aksjomatyczna (06.03.2018)
03. Prawdopodobieństwo geometryczne (13.03.2018)
04. Prawdopodobieństwo warunkowe (20.03.2018)
05. Niezależnosc (27.03.2018)
06. Zmienne losowe 1 (10.04.2018)
07. Zmienne losowe 2 (17.04.2018)
08. Wektory zmiennych losowych dyskretnych (24.04.2018)
09. Parametry wektórw zmiennych losowych dyskretnych (8.05.2018)
10. Rozkłady warunkowe (15.05.2018)
11. Funkcje tworzace (22.05.2018)
12. Nierównosci (29.05.2018)
13. Aproksymacja Poissona, SPWL, rozkłady ciagle (05.06.2018)
tablice z rozkładem Poissona
14. Rozkłady ciagle - c.d. (12.06.2018)
15. Centralne Twierdzenie Graniczne (19.06.2018)
tablice z dystrybuanta rozkładu normalnego